Rodzaje padaczki

PADACZKA

Czym jest padaczka
Przyczyny padaczki
Rodzaje padaczki
Napady typu Jacksona
Rozpoznanie padaczki
Padaczka u dzieci
Objawy padaczki u dzieci
Napady nieświadomości
Inne objawy padaczki u dzieci
Leczenie padaczki
Polecamy
home Nota prawna

Rodzaje padaczki

Padaczka pierwotna uogólniona – zaburzenia czynności bioelektrycznej rozprzestrzeniają się na cały mózg. Napady duże charakteryzują się utratą przytomności z upadkiem, przy czym chory padając często uderza się. Pojawia się tzw. faza skurczu tonicznego mięśni, zwykle ze zgięciem rąk i sztywnieniem nóg, występuje bezdech, a następnie sinica, źrenice są szerokie. Po około 30 sek. występują drgawki całego ciała – faza kloniczna. Może nastąpić przygryzienie języka, pojawia się piana na ustach, często zdarza się bezwiedne oddanie moczu. Stan ten może trwać do kilku minut. Chory odzyskuje świadomość , po czym zwykle zapada w sen. Napady duże poprzedzane są zwykle zwiastunami, do których należy niepokój, nadwrażliwość, depresja, nieokreślone odczucia.

Napady małe cechują się jedynie krótkotrwałą utratą świadomości lub jej zawężeniem. Występują najczęściej u dzieci. Może to być krótkotrwałe przerwanie kontaktu z otoczeniem np. znieruchomieniem lub przerwaniem czynności lub toku wypowiedzi. Zwykle nie dochodzi do upadku. Przyczyną są anatomiczne zmiany w środkowej części mózgu w tzw. pniu.

Padaczka ogniskowa – występuje na skutek wyładowań organicznych do niektórych okolic mózgu. Jest zawsze objawem nieprawidłowego procesu toczącego się w strukturze mózgu np. guza.

© copyright 2011
© 2012