Napady typu Jacksona


Są to drgawki ograniczone do niektórych tylko grup mięśniowych, mogące rozprzestrzeniać się np. od palców lub kąta ust stopniowo na całą kończynę i połowę twarzy tzw. marsz drgawek.

Napady typu Jacksona

Są to drgawki ograniczone do niektórych tylko grup mięśniowych, mogące rozprzestrzeniać się np. od palców lub kąta ust stopniowo na całą kończynę i połowę twarzy tzw. marsz drgawek.


Mogą też być napady czuciowe, mrowienie lub drętwienie, albo doznania wzrokowe lub słuchowe mające swe anatomiczne podłoże w innych okolicach mózgu. Napady skroniowe – są to różnorakie napady ogniskowe występujące przy uszkodzeniu płata skroniowego, przebiegające zwykle z zaburzeniami świadomości, poznania, objawami psychicznymi.

Mogą im towarzyszyć ruchy automatyczne ust, kończyn, może wystąpić stereotypowe chodzenie, kręcenie się, szukanie czegoś lub wykonywanie nieświadomie różnych czynności.

są stany pomroczne, w czasie których chory wykonuje np. wędrówki. W napadach skroniowych określanych jako intelektualne i psychosensoryczne występują zaburzenia pamięci, pojawiają się myśli przymusowe, ulegają porozrywaniu związki myślowe, występują złudzenia, poczucie nierealności, wrażenie zdeformowania otoczenia, zaburzenia interpretacji np. chory ocenia nowe przedmioty jako dobrze znane już widziane lub przeżywane, albo odwrotnie, znane poprzednio wydaje się nowe i obce. Typowe są też stany wyłączenia niekiedy ze znieruchomieniem.