Objawy padaczki u dzieci


Napady padaczkowe u dzieci zazwyczaj występują seryjnie jeden po drugim, na ogół zaraz po obudzeniu się dziecka, niekiedy poprzedza je krzyk, zblednięcie lub zaczerwienienie twarzy, wywrócenie gałek ocznych ku górze i zaburzenia przytomności.

Objawy padaczki u dzieci

Napady padaczkowe u dzieci zazwyczaj występują seryjnie jeden po drugim, na ogół zaraz po obudzeniu się dziecka, niekiedy poprzedza je krzyk, zblednięcie lub zaczerwienienie twarzy, wywrócenie gałek ocznych ku górze i zaburzenia przytomności.

Czasami napad polega na odrzuceniu głowy i kończyn górnych do tyłu, co powoduje upadek dziecka. Napadom zwykle towarzyszy zahamowanie rozwoju psychoruchowego, a częściej istnieje ono jeszcze przed ich pojawieniem się, co świadczy o rozległym uszkodzeniu mózgu w okresie płodowym lub w czasie porodu. Wówczas rokowania są niepomyślne mimo stosowania leków przeciwpadaczkowych. Z wiekiem napady te niekiedy ustępują: częściej przechodzą w inną formę napadów, przeważnie dużych.

Zespół Lennoxa – Gastaut pojawia się pomiędzy 2 a 4 r. życia u dzieci zazwyczaj rozwijających się umysłowo dobrze do czasu zachorowania. Mogą to być napady, w których dominują drobne, nieregularne skurcze mięśni twarzy i kończyn górnych, albo są to o dużej intensywności szarpnięcia lub pojedyncze wstrząsy całego ciała. Czasami napad przebiega w postaci częściowej lub znacznej utraty napięcia mięśniowego z upadkiem dziecka.