Padaczka u dzieci


Przyczyny padaczki u dzieci są różne. Mogą to być organiczne uszkodzenia mózgu w czasie życia płodowego i podczas porodu na skutek niedotlenienia lub wylewów krwawych w tkance mózgowej, następstwa blizny pourazowej lub mechanicznych urazów głowy, w skutek przebytych chorób bakteryjnych, wirusowych i stanów zapalnych mózgu.

Padaczka u dzieci

Przyczyny padaczki u dzieci są różne. Mogą to być organiczne uszkodzenia mózgu w czasie życia płodowego i podczas porodu na skutek niedotlenienia lub wylewów krwawych w tkance mózgowej, następstwa blizny pourazowej lub mechanicznych urazów głowy, w skutek przebytych chorób bakteryjnych, wirusowych i stanów zapalnych mózgu.

W dużym stopniu o wystąpieniu padaczki u dzieci decyduje predyspozycja rodzinna. Znaczenie ma także wiek dziecka, tzn. im dziecko młodsze, im bardziej niedojrzały jest ośrodkowy układ nerwowy, tym bardziej podatny jest na działanie czynników szkodliwych i tym rozleglejsze uszkodzenia mózgu. W 30 % nie udaje się ustalić przyczyny padaczki u dzieci.

Objawy padaczki zależą od umiejscowienia i rozległości uszkodzeń tkanki mózgowej, oraz od stopnia dojrzałości mózgu w momencie pojawienia się pierwszych napadów. Mona u dzieci wyróżnić dwie grupy napadów: napady pojawiające się w pierwszych 4 latach życia oraz napady występujące po 3 roku życia, obserwowane zarówno u dzieci w różnym wieku jak i u osób dorosłych.

Napady skłonów lub napady zgięciowe zwane zespołem Vesta, są typowe dla niemowląt i dzieci do 4 roku życia. Są to nagłe lub powolne skurcze mięśni szyi, tułowia i kończyn, powodujące pochylenie głowy do przodu.